PRAWASKAZANEGO.PL

Ładowanie...

Home

Za skazanego uważa się człowieka, wobec którego zapadł prawomocny wyrok, na podstawie którego wymierzona została określona w kodeksie kara. Wśród uregulowanych w kodeksie karnym rodzajów kar, najczęściej stosowane są kary pozbawienia wolności lub kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na określony czas zwany okresem próby. Inne rodzaje kar  obejmują m.in. karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Niezależnie od rodzaju wymierzonej kary, skazanemu przysługuje szereg uprawnień, z których może korzystać.

Jeżeli zostałeś skazany, to na tej stronie internetowej znajdziesz informacje, które mogą być dla Ciebie bardzo przydatne…